نحوه نصب شیرآلات ظرفشویی سینک آشپزخانه مدل مروارید و درنا راسان

قطعات تشکیل دهنده شیر سینک اهرمی مروارید و درنا:

تنه شیر سینک اهرمی راسان

دسته اهرمی مروارید

کارتریج 40

مهره کارتریج راسان 42

واسطه سینک اهرمی کروم راسان

شلنگ 45 سانتی متری کوتاه 8 / 3 * 10M

شلنگ 45 سانتی متری بلند 8 / 3 * 10M

اورینگ زیربندی 2 * 5/39 )یک عدد( ،اورینگ 5 / 2 * 18 واسطه گرم ) یک عدد  (و اورینگ 5/2 * 8/13 ، واسطه علم)  چهار عدد (

پیچ و مهره هفت سانتی

نعل اسبی برنجی سینک اهرمی، نعل اسبی پلاستیکی سینک اهرمی و نعل اسبی پلاستیکی علم لوله ای

مهره پلاتور یا آبریز روشویی 24 کروم

صافی مهره آبریز 24

واشر دوپله

علم لوله ای صدف بلند کروم

کاور اهرمی آبکاری شده راسان

 

شیر ظرفشویی درنا مروارید راسان

 

طریق یا روش نصب شیر سینک اهرمی مروارید و درنا

پس از اطمینان از صحت و سلامت محصول، دو عدد شلنگ 8/3 * 45 سانتی 10M  کوتاه و بلند را به تنه نصب می کنیم. در بالای سینک فقط اورینگ 2 * 5/39 به تنه وصل می شود، در زیر سینک 2 پیچ پایه 6 سانتی متری را از نعلیپلاستیکی رد می کنیم. در گام بعدی نوبت به سه گوش ذوزنقه تراش نخورده می رسد که شلنگ ها را از آن عبور داده و بعداز آن نعلی اسبی برنجی را قرار می دهیم و با آچار پلاستیکی مهره ها را به اندازه ای که شیر در محل خود روی سینک بدونحرکت قرار گیرد محکم می کنیم. در ادامه نوبت به علم لوله ای صدف می رسد؛ پس از برداشتن در پوش سفید پلاستیکی آنرا بر روی واسطه کروم می بندیم و آن را محکم می کنیم.

 

 

منتشر شده در مقالات

سری شیرآلات بهداشتی راسان خرید شیرآلات راسان بهترین شیرآلات کشور

سری شیرآلات بهداشتی پریمو راسان طلایی شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه پریمو راسان

سری شیرآلات بهداشتی ویولت راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه ویولت راسان

سری شیرآلات بهداشتی اکتاو راسان شیرآلات اهرمیشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه اکتاو راسان

سری شیرآلات اکتاو طلایی راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه اکتاو طلایی راسان

سری شیرآلات هیپو طلایی راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه هیپو طلایی راسان

سری شیرآلات هیپو راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه هیپو راسان

شیرآلات لاکچری و لوکس راسان

سریشیرآلات الیزه رزگلد راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه الیزه رزگلد راسان

سری شیرآلات الیزه طلامات راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه الیزه طلامات راسان

سری شیرآلات آلیس طلایی راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه آلیس طلایی راسان

سری شیرآلات آلیس راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه آلیس کروم راسان

شیرآلات اهرمی راسان زیبا و لاکچری

سری شیرآلات آتیس طلامات راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه آتیس طلامات راسان

سری شیرآلات آتیس سفید راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه آتیس سفید راسان، شیرآب راسان

سری شیرآلات آتیس راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه آتیس راسان

سری شیرآلات النا راساندارای شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه النا راسان، شیرآب راسان

سری شیرآلات النا رز گلد راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه النا رزگلد راسان

سری شیرآلات النا طلایی راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه النا طلایی راسان

سری شیرآلات هیلدا مشکی راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه هیلدا مشکی راسان

سری شیرآلات هیلدا راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه هیلدا راسان

شیرآلات بهداشتی ساختمانی راسان زیبا و متنوع و جدید

سری شیرآلات دنیس طلایی راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه دنیس طلایی راسان

سری شیرآلات دنیس کروم راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه دنیس کروم راسان

سری شیرآلات رابیت مات راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه رابیت مات راسان

سری شیرآلات رابیت راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه رابیت راسان

سری شیرآلات رابیت سفید راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه رابیت سفید راسان

سری شیرآلات لوتوس راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه لوتوس راسان

سری شیرآلات لوتوس مشکی راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه لوتوس مشکی راسان

سری شیرآلات لوتوس سفید راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه لوتوس سفید راسان

سری شیرآلات زرین راسان شامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه زرین راسان

سری شیرآلات فلورا راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه فلورا راسان

شیرآلات ساختمانی راسان جدید و لاکچری

سری شیرآلات تندیس راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه تندیس راسان

سری شیرآلات پاپیون راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه پاپیون راسان

سری شیرآلات پالادیوم راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه پالادیوم راسان

سری شیرآلات تیتانیوم راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه تیتانیوم راسان

سری شیرآلات استار راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه استار راسان

سری شیرآلات سورنا راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه سورنا راسان

سری شیرآلات توسکا راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه توسکار راسان

سری شیرآلات فلت راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه فلت راسان

شیر ظرفشویی راسان و شیر سینک راسان بهداشتی و مقرون به صرفه

سری شیرآلات مینیاتور راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه مینیاتور راسان

سری شیرآلات پارمیس راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه پارمیس راسان

سری شیرآلات نگین راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه نگین راسان

سری شیرآلات مروارید راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه مروارید راسان

سری شیرآلات موج راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه موج راسان در آبکاری کرومی

سری شیرآلات درنا راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه درنا راسان زیبا و منحصر به فرد

سری شیرآلات افسون راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه افسون راسان پر فروشترین مدل شیرآلات راسان

سری شیرآلات نیوکاستا کلاسیک راسانشامل شیر آفتابه، شیر توالت، شیر آب، شیر ظرفشویی، شیر سینک، شیر حمام، شیر دوش، شیر آشپزخانه نیوکاستا کلاسیک راسان از محصولات آنتیک و قدیمی

شیر سینک تک لمسی راسانشیر ظرفشویی لمسی پر کاربرد

شیر حمام راسان یا شیر دوش راسان منحصر به فرد

شیر سینک تک شلنگ دار شبنم راسان شیر ظرفشویی شبنم شاوری زیبا

شیر سینک تک شبنم راسان شیر ظرفشویی شبنم راسان بی نظیر و جدید

شیر سینک تک شیلدر سفید راسان شیر ظرفشویی شیلدر سفید راسان

شیر سینک تک شیلدر مشکی راسان شیر ظرفشویی شیلدر مشکی

شیر سینک تک لیزا طلایی راسان شیر ظرفشویی لیزا طلایی راسان

شیر سینک تک لیزا راسان شیر ظرفشویی لیزا راسان جدید

شیر سینک تک لیزا رزگلد راسان شیر ظرفشویی لیزا رزگلد راسان

شیر سینک تک شلنگ دار سارینا راسان شیر ظرفشویی سارینا راسان

شیر سینک تک شلنگدار سارینا طلامات شیر ظرفشویی شاوری سارینا راسان جدید و زیبا

شیر آلات استاندارد راسان، جدید و زیبا

شیر سینک تک شلنگدار سارینا طلایی راسان

شیر سینک تک شلنگدار درنا راسان

شیر سینک تک تصفیه دار راشل راسان بهترین شیر دوکاره و تصفیه دار کشور

شیر سینک تک دوکاره راشل راسان

شیر سینک تک شارلوت راسان

شیر سینک تک باران راسان

شیر سینک تک باران فلت راسان

شیر سینک تک لیانا طلامات راسان

شیر سینک تک لیانا طلایی راسان شیر ظرفشویی لاکچری و لوکس راسان

شیرآلات هوشمند راسان، شیرآلات الکترونیک راسان، شیر چشمی

شیر سینک تک لیانا راسان

شیر سینک تک سورن راسان

شیر سینک تک شرلین طلایی راسان

شیر سینک تک شرلین راسان

شیر سینک تک شرلین طلامات راسان

شیر سینک تک شلنگدار گلوریا راسان

شیر سینک تک شلنگدار فدرال راسان

شیر سینک تک روشا راسان

آموزش نصب شیرآلات راسان، نصب آسان شیرآلات، نصب شیر ظرفشویی

شیر چشمی راسان

شیر چشمی ترنم راسان

روشویی بلند لیانا راسان

روشویی بلند لیانا طلامات راسان

قیمت شیرآلات راسان، خرید شیرآلات راسان

روشویی بلند لینا طلایی راسان

شیر آفتابه تکی اهرمی راسان

شیر آفتابه تکی تیدا راسان

شیر دیواری پانیا راسان با علم صدف

شیر قو توکاسه اهرمی راسان

شیر قو دیواری اهرمی راسان

نمایندگی فروش شیرآلات راسان و دریافت نمایندگی شیرآلات راسان

یونیورست حمام تینا طلایی راسان

یونیورست حمام تینا راسان

یونیورست حمام راشا راسان

یونیورست حمام آرام راسان

یونیورست حمام تینا سفید راسان

شیر آلات راسان و شیرآلات بهداشتی راسان

یونیورست حمام تینا مشکی راسان

یونیورست حمام آرام طلایی راسان

یونیورست حمام تینا رزگلد راسان

یونیورست حمام راشا طلامات راسان

یونیکا حمام طلایی راسان

یونیکا حمام مشکی طلایی راسان

یونیکا حمام سفید راسان

یونیکا حمام فلت راسان

یونیکا چندحالته راسان

شلنگ آفتابه معمولی راسان

شلنگ آفتابه ایتالیایی راسان

شلنگ آفتابه کرومات راسان

شلنگ آفتابه زرین راسان

شلنگ دوش ایتالیایی راسان

شلنگ دوش زرین راسان

شلنگ آفتابه سفید راسان

شلنگ آفتابه مشکی راسان

شلنگ آفتابه رزگلد راسان

شلنگ آفتابه طلامات راسان

شیر شلنگی کروم راسان

شیر شلنگی نیوکاستا راسان

پیسوال 2/1

آفتابه 2در2

شیر لباسشویی راسان

شیر دنباله بلند راسان

فلاش تانک راسان

فلاش تانک اطلس راسان

فلاش تانک ماهسان راسان

فلاش تانک توکار زمینی راسان

فلاش تانک توکار وال هنگ راسان

 بهترین و کارا ترین فلاش تانک ایران توسط شرکت شیرآلات راسان ساخته شد.

 

 

منتشر شده در شیرآلات راسان

دغدغه بسیاری از طراحان دکوراسیون داخلی به خصوص حوزه منازل و نمایشگاه ها، ست و هماهنگ کردن محیط و بخش های داخلی با اکسسوری و تزئینات داخلی است. اینکه وسائل و تجهیزات خانه در هماهنگی و هارمونی یکسانی با طرح و سبک انتخاب شده معماری و طراحی داخلی باشند،موجب چشم نوازی فضا و روح بخشی و نمود هنر در تار و پود خانه هاست. از این رو در این مقاله توضیحاتی در رابطه با سبک های مختلف طراحی داخلی و تناسب کاربرد شیرآلات مختلف ارائه می کنیم.

 

شیرآلات طلایی راسان

 

شیرآلات طلایی رنگ (golden faucets)

می توان گفت لوکس‌ترین شیرها و شیرآلات بازار، شیرهایی به رنگ طلایی است. این شیر آب های لوکس با نوع خاصی از آبکاری منحصر به فردی که در تولید آنها به کار رفته است، نمایی از نهایت لاکچری و شیک بودن را به فضای خانه القاء می کنند. این نوع از شیرآلات هم به صورت براق و هم به صورت مات تولید می شوند. نوع شیرآلات طلایی براق درخشش نور را بازتاب می دهند و برای فضاهایی که از نور مناسبی برخوردار هستند، مناسب تشخیص داده می شوند. نوع شیرآلات طلایی مات با پرداخت کاری فوق العاده ای که در آنها به کار رفته است اثر انگشت کمتری به جا می گذارد و کمتر لکه ها و اثرات قطره های آب را نشان می دهد. این گونه از شیرآلات می توانند در محیط هایی با نور کمتر نیز استفاده شوند زیرا انعکاسی از نور را بازتاب نمی دهند و همواره به رنگ طلایی منحصر به فردی نمای آشپزخانه و سرویس بهداشتی را جلا می بخشند. این شیرآلات می توانند با اکسسواری ها و تزئینات کلاسیک به خوبی هماهنگ شوند. همچنین می توان از سینک ها و روشویی های مرمری، شیشه و کریستال و کاشی های تزئینی استفاده کرد. این شیرآلات را به راحتی می توان به صورت تک یا ست‌های سه یا چهارتایی (شامل شیر دوش، شیر روشویی، شیر توالت) خریداری و به راحتی نصب و استفاده کرد.

 

شیرآلات رزگلد راسان

 

شیرآلات مسی (رزگلد rose gold faucets)

برای اینکه حمام و دست‌شویی با طراحی خاص و منحصر به فرد داشته باشید، نیاز نیست که حتما از رنگ طلایی شیرآلات استفاده کنید. شیرهایی به رنگ مسی نیز در برند شیرآلات راسان پیدا می شود که با طرح های کلاسیک و سبک نوستالژی و قدیمی عجین شده است. اما اگر تصمیم دارید از این شیرها استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم کاشی، پوشش و سینک روشویی را هم با آن ست و هماهنگ کنید. اگر به این رنگ سبک علاقه دارید، می‌توانید با قیمتی بسیار متناسب تر از پوشش مسی از این نوع شیرآلات بهره ببرید. با رنگ زیبای رزگلد یا مسی که در دو نوع براق و مات تولید می شود می توان هماهنگی بیشتری میان سینک، کابین دوش و کابینت های حمام و روشویی های چوبی ایجاد کرد. از آنجا که این شیرآلات معمولا طراحی های کلاسیک و قدیمی طوری دارند می توان طرح و نقش های کنده کاری شده چوبی را با آنها به خوبی هماهنگ نمود.

 

شیرآلات رنگی راسان

 

شیرآلات رنگی (color faucets)

داشتن یک تابلوی هنری در حمام شاید آرزوی خیلی‌ها باشد. احتمالا فکر می‌کنید که نصب یک تابلوی نقاشی در حمام به نظرتان غیر ممکن بیاید، اما با طراحی‌های جدیدی که در این حوزه طراحی شیرآلات انجام شده‌است می توان هر حمام و یا سرویس بهداشتی را به چشم یک نمایشگاه زیبایی دید. می‌توانید طرح‌ها و مدل های متنوعی از سبک کلاسیک و مدرن را انتخاب کنید و ستی زیبا در حمام و دستشویی خانه ایجاد کنید. این شیرآلات قابلیت پذیرش رنگهای سفارشی گوناگونی از جمله زرد، قرمز، آبی، سرخابی، ارغوانی، سبز و به خصوص سفید و مشکی را دارند. شما می توانید برای تزئین حمام مستر اتاق خواب کودکان از ست های رنگی بی نظیر استفاده کنید. گرچه ذوق زیبایی شناسی به سن و سال ارتباط مستقیمی ندارد!

 

شیرآلات مات راسان

 

شیرآلات کرومی مات ( matte faucets)

بیشتر شیرآلاتی که در خانه ها استفاده می شوند از نوع آبکاری کروم براق هستند که به اصطلاح آنها را شیرهای برنجی یا استیل می شناسیم. در شرکت شیرآلات راسان می توانید نوع خاصی از این شیرآلات را با پرداخت کاری حرفه ای پیدا کنید که کرومی (رنگ نقره ای) مات هستند.  این شیرها رنگ و نوع پوشش ماتی دارند که زیبایی متفاوتی به طراحی آشپزخانه می‌دهند، به خصوص اگر لوازم آشپزخانه هم از جنس کروم مات باشند. اما مهم‌ترین ویژگی این شیرها این است که دیگر لک نمی‌شوند. این ویژگی خانم‌های خانه را حسابی خوشحال می‌کند، چون شیرهای براق با وجود جلای منحصر به فرد و انعکاس نور را با هر دقتی هم که تمیز کنید در نهایت ممکن است اثر لکه ها را در بازتاب نور ببینید. این شیرآلات به خصوص با طراحی سفید کابینت ها و سادگی فضا بیشتر هماهنگ می شوند و از سبک مدرن طراحی داخلی و دکوراسیون منزل پیروی می کنند. نکته قابل توجه در مورد این شیرآلات این است که قیمت بسیار بالایی ندارند و می توانند با هر بودجه ای خود را هماهنگ کنند.

 

شیرآلات چشمی راسان

 

شیرآلات چشمی (شیر الکترونیک electronic faucets)

شاید خیلی پیش‌آمده باشد که موقعی که شیر آب را باز می‌کنید آب زیادی داغ شود و باعث شود که حرارت بالای آب دستتان را بسوزاند. این مشکل زمانی که کودکی در خانه داشته باشید هم در خانه باشد بیشتر خودش را نشان می دهد. شیرهای چشمی روشویی با تنظیم متناسب دمای آب و افزایش یا کاهش آهسته ی دما همیشه دمای دلخواه شما را در اختیارتان می‌گذارند. این نوع از شیرآلات راسان علاوه بر اینکه دمای مناسب را در اختیارتان قرار می دهد، به صرفه جویی در مصرف آب  هم بسیار کمک می‌کند. شیرآلات چشمی (شیر آب الکترونیک) از سبک مدرن طراحی منازل و دکوراسیون امروزی پیروی می کند و می تواند حس خاصی از کاربرد تکنولوژی را در خانه هایتان به وجود می آورد. شیرآلات چشمی را به کسانی که طرفداری سبک روز و دوستدار تکنولوژی هستند پیشنهاد می کنیم.

 

منتشر شده در مقالات


محبوب ترین محصولات