اسامی برندگان پیشبینی مسابقات جام جهانی، بزودی در سایت قرار خواهد گرفت

برندگان قرعه کشی پیشبینی مسابقات جام جهانی

محمد قنبری از عسلویه (ایران- مراکش) 7564***0913

یاشار نحوی زاده از شیراز (ایران- مراکش) 9523***0917

صفدر فولادی از ساوه (ایران- مراکش) 0921***0919

فاطمه صغری آخوند از یزد(ایران- اسپانیا) 8425***0913

محبوبه کریمی از مشهد (ایران- اسپانیا) 6747***0915

جعفر رسولی از کردکوی (ایران- اسپانیا) 9231***0911